Locke
Curtis
 
 
Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?
Currently Offline
Last Online 5 hrs, 33 mins ago
Achievement Showcase
2,354
Achievements
11
Perfect Games
55%
Avg. Game Completion Rate

Recent Activity

455 hrs on record
last played on Jul 24
2.4 hrs on record
last played on Jul 24
727 hrs on record
last played on Jul 16
Teh Yeti Jul 21 @ 11:00pm 
gr8 m8 i r8 8/8
Mongo Bongos Jul 3 @ 1:15pm 
█████░░░░██████████████
█████░░░░██████████████
█████░░░░██████████████
█████░░░░█████░░░░░░░░░
█████░░░░█████░░░░░░░░░
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
░░░░░░░░░█████░░░░█████
░░░░░░░░░█████░░░░█████
██████████████░░░░█████
██████████████░░░░█████
██████████████░░░░█████
POST THIS WINDMILL ON NEIN OTHER PROFILES TO KEEP STEAM PROPERLY AIR CONDITIONED
Mongo Bongos Dec 25, 2016 @ 10:20pm 
╱▔▔▔▔▔╲
 ╱ ╱▔╲╲╲▏
╱ ╱━╱▔▔▔▔▔╲━╮
▏ ▕┃▕╱▔╲╱▔╲▕╮┃
▏ ▕╰━▏▊▕▕▋▕▕━╯
╲ ╲╱▔╭╮▔▔┳╲╲
 ╲ ▏╭━━━━╯▕▕
 ╲ ╲▂▂▂▂▂▂╱╱
  ▏┊  ┊  ╲
  ▏┊  ┊▕╲ ╲
 ╱▔╲▏┊  ┊▕╱▔╲▕
 ▏  ╰┈┈┈┈╯  ▕▕
 ╲  ╲  ╱  ╱ ╲
 ╲ ▕▔▔▔▔▏ ╱╲╲╲▏
 ╱▔ ▕  ▏ ▔╲▔▔
 ╲▂▂▂╱  ╲▂▂▂╱
DICKS OUT FOR HARAMBE!
Nov 9, 2016 @ 9:40am 
BUILDING THE WALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Teh Yeti Nov 4, 2016 @ 10:39am 
\`[-|-] /
JOLLY COOPERATION
\`[-|-] /
PRAISE THE SUN
\`[-|-] /
Mar 24, 2016 @ 3:05pm 
✋👀 hEY✋fagGotツhowsツitツgOinGm9?ツツツgUd👍👉👌👀 ✔geT💃trOlled💃💃loL💃what.a.gEYxD😂😂😂 💯%trole✔✔💃ツKeK 😂 ♏3♏35Xd♋I̵̘̦͈̬̭͈̪͈̬̠̹̬̦̭͎̭͆ͩ͌̉̉̓̋ͥ̿̍ͤ͗́̔͒́̀̚̚̚͠͠s̱̙̼͈͚̗̫̫̠̜̣̼̥̱͍̃̏ͫ̌ͧ̃ͨͪ̏ͦ̑ͦ̚̕͢͡͞͡t̼̤̰̹͓ͤ̽ͭ̌͊ͣ͛͘͠ o̢̠͍͚̼͙̬̙̹̥̭̼͚̖̘̭̲̫͛͂ͬ̎ͫ͒̾ͣ͒̽̍̑l̴̙̺̼̪̪̼̮͖̪̣̞̮͕͉̥̙͌ͮ̆̽̌́̆̈͞͞lͤ̔̇̾̓ͧ͆̑͒͒