Alienixx // 革命
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀   Poland
 
 
󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡
Currently Online
1 VAC ban on record | Info
91 day(s) since last ban
Favorite Group
†1337†™ - Public Group
GRUPA NIE MA CELU
158
Members
2
In-Game
14
Online
0
In Chat

Recent Activity

856 hrs on record
last played on Nov 21
0.3 hrs on record
last played on Nov 16
318 hrs on record
last played on Nov 14
哭泣的婴儿 10 hours ago 
to ja plumer
idk Nov 20 @ 9:13am 
+rep
++rreepp
Mixer Nov 19 @ 12:13pm 
( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°) dej mi skrzynki
Alienixx // 革命 Nov 19 @ 5:03am 
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tofian Nov 19 @ 5:02am 
+rep dal mi sie oscamować( ͡° ͜ʖ ͡°)