กลุ่ม STEAM
The Unsung Vietnam War Mod the unsung
กลุ่ม STEAM
The Unsung Vietnam War Mod the unsung
110
อยู่ในเกม
316
ออนไลน์
ก่อตั้ง
29 ธันวาคม 2015
ภาษา
อังกฤษ
เกี่ยวกับ The Unsung Vietnam War Mod

The Unsung Vietnam War Mod ( ARMA III )

This mod has been around since 2004, producing content for all the iterations of this military simulation. The goal of this team is to develop a level of realism and immersion that leaves the player with a sense of the difficulties encountered when conducting operations in the environment of South East Asia. We use actual DEMS/SRTM (digital elevation mapping /Shuttle Radar Topography Mission) of the historic AOs and Satellite imagery as well 60s-70s era aerial / on the ground photos when making our islands. Our units/vehicles/aircraft/buildings are based on actual pictures from that era, we have accumulated an extensive database over the years, as well as active and ex military team members that contribute their unique knowledge.

Mod files are here

How to disable the voices aka rug_dsai

Unsung Project Delta gaming group[units.arma3.com]

Unsung Installation Tutorial on Youtube

การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Recent crashing issue - hotfix on the way
Mod DB Mod of the year
150 ความเห็น
Eggbeast 10 พ.ย. @ 1:55am 
new 32 player co-op mission for non-APEX clans to use
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1196138512
Eggbeast 7 พ.ย. @ 7:52am 
Epic games at the Echo launch party recorded by Irish Mick
https://www.youtube.com/watch?v=9HIUbTL_p9Y
Eggbeast 23 ส.ค. @ 3:21pm 
manual installation guide for unsung mod - https://www.youtube.com/watch?v=kr9nzRcDiNg
Eggbeast 9 มิ.ย. @ 4:40pm 
official unsung unit open for business here
https://units.arma3.com/unit/unsung-project-delta
Gabenfoodle 20 พ.ค. @ 9:29pm 
Any help on what page it's on?
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
สมาชิก
110
อยู่ในเกม
316
ออนไลน์
0 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
29 ธันวาคม 2015
ภาษา
อังกฤษ
เกมที่เกี่ยวข้อง