กลุ่ม STEAM
TF2 Loadout loadout.tf
กลุ่ม STEAM
TF2 Loadout loadout.tf
143
อยู่ในเกม
504
ออนไลน์
ก่อตั้ง
9 มกราคม 2014
ภาษา
อังกฤษ
เกี่ยวกับ TF2 Loadout

Try out and share TF2 loadout

Notice: if you have trouble finding the most recent items, your browser is wrongfully caching the item list. To circumvent this, open this link in your browser and hit CTRL + F5 to refresh the list. http://loadout.tf/assets/json/items.json


A web app for testing TF2 loadout. You need a recent browser, such as chrome, firefox or android browser to use it. Internet explorer is not supported for now. This website is still in beta, so don't hesitate to report bugs on the forum.
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Multi characters on test on loadout.tf
The unifying update
777 ความเห็น
ʀᴀᴅɢɴᴀʀᴏᴋ 2 ต.ค. @ 7:20am 
@Baldurs Tod Is there any change of you making a Loadout.tf mobile app?
Fang the Sniper 28 ก.ย. @ 9:41am 
Copy + paste the entire ID:

http://loadout.tf/?class=Sniper&id []=518-101&id[]=30599&id[]=56&id[]=642&id[]=undefined&id[]=734
Baldurs Tod 22 ก.ย. @ 12:57pm 
Also type enter, don't click the button afterward
Baldurs Tod 22 ก.ย. @ 12:56pm 
try arena_lumberyard or arena_watchtower
NixtaFIN 22 ก.ย. @ 12:16pm 
@Baldurs tod: It doesn't work. i try to ad 2fort or ctf_2fort or any map, it just loads that one weird room or blue backround.
Baldurs Tod 22 ก.ย. @ 10:05am 
@NixtaFIN The Green Dragon: type the map name in the text box
143
อยู่ในเกม
504
ออนไลน์
0 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
9 มกราคม 2014
ภาษา
อังกฤษ
เกมที่เกี่ยวข้อง