กลุ่ม STEAM
TF2 Loadout loadout.tf
กลุ่ม STEAM
TF2 Loadout loadout.tf
172
อยู่ในเกม
607
ออนไลน์
ก่อตั้ง
9 มกราคม 2014
ภาษา
อังกฤษ
เกี่ยวกับ TF2 Loadout

Try out and share TF2 loadout

Notice: if you have trouble finding the most recent items, your browser is wrongfully caching the item list. To circumvent this, open this link in your browser and hit CTRL + F5 to refresh the list. http://loadout.tf/assets/json/items.json


A web app for testing TF2 loadout. You need a recent browser, such as chrome, firefox or android browser to use it. Internet explorer is not supported for now. This website is still in beta, so don't hesitate to report bugs on the forum.
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Lighting improvement in loadout.tf
Preview of the choreography update
682 ความเห็น
Baldurs Tod 26 พ.ค. @ 5:08am 
You just have to equip the sharp dresser to have the proper stance
K4B00M 26 พ.ค. @ 4:50am 
why dont have animation for sharp dresser?
thicc 25 พ.ค. @ 6:42am 
Would you consider making an app then?
Baldurs Tod 25 พ.ค. @ 6:26am 
There is a mobile site, but it's slow as hell for the moment, and don't work on safari: m.loadout.tf
Jehovius 25 พ.ค. @ 6:22am 
Is Loadout.tf available on mobile devices already? Or they have an app already??
Baldurs Tod 23 พ.ค. @ 10:34am 
@Weeb in training: I can only include models uploaded on workshop.tf cause they include a manifest.
172
อยู่ในเกม
607
ออนไลน์
0 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
9 มกราคม 2014
ภาษา
อังกฤษ
เกมที่เกี่ยวข้อง