กลุ่ม STEAM
Smashball Player's Union SBP
กลุ่ม STEAM
Smashball Player's Union SBP
16
อยู่ในเกม
77
ออนไลน์
ก่อตั้งเมื่อ
1 กรกฎาคม 2008
เกี่ยวกับ Smashball Player's Union

The Official Group of Smashball

The offficial group for Smashball: The Galaxy's Most Violent Sport. Use this page to organize teams, meet other players, and discuss all things related to Smashball.

Join us for pickup games every night, and more formal PUG matches every Sunday.
การสนทนายอดนิยม
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
สมาชิก
16
อยู่ในเกม
77
ออนไลน์
0 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้งเมื่อ
1 กรกฎาคม 2008