กลุ่ม STEAM
Seriously! S!
กลุ่ม STEAM
Seriously! S!
191
อยู่ในเกม
721
ออนไลน์
ก่อตั้ง
8 สิงหาคม 2007
ภาษา
อังกฤษ
เกี่ยวกับ Seriously!

Seriously! Nation

The original Serious Sam community that offers mods, maps, events, and more!

Chat with us on Discord[discord.gg]!

Also, join our forum!
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Serious Sam Forever Release & Event
Game Events Resume! 2017
374 ความเห็น
Les Grossman [USF] 21 พ.ค. @ 6:30pm 
░█▀▀░█▀█░█▀█░▀█▀░█▀▀░█▀█░█▄░▄█░░█▀█░█░█░█░█▄░█░█▀▀░
░█░░░█▀▄░█░█░░█░░█▀░░█▀█░█░▀░█░░█░█░█░█░█░█░██░▀▀█░
░▀▀▀░▀░▀░▀▀▀░░▀░░▀▀▀░▀░▀░▀░░░▀░░▀▀▀░░▀░▀░░▀░░▀░▀▀▀░
Louva-Deus 4 พ.ค. @ 11:30pm 
What?
hungrybox 4 พ.ค. @ 12:42pm 
Seriously!.. NOOOOO!
Seriously!...NOOOOO!
Olich 12 เม.ย. @ 2:52pm 
RUS: Выберите что то одно из этого списка и напишите в моём профиле, отвечу тем же!
ENG: Choose the one that's on the list and write in my profile, I will answer the same!
+rep good player
+rep nice player
+rep gg wp
+rep gamer
+rep fast and nice trade
+rep good teammate
+rep nice teammate
+rep AWP GOD
+rep Cool friend
+rep Good job
+rep great, highly recommended
+rep Great man
+rep best gamer CS:GO
+rep trusted CS:GO player
+good trader
+nice trader
w1ck 4 เม.ย. @ 10:49am 
anyone wanna play :?
Gentle 25 มี.ค. @ 10:05am 
oh... rest in piece...
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
สมาชิก