กลุ่ม STEAM
NBS [NBS] Clan
0
อยู่ในเกม
1
ออนไลน์
ก่อตั้ง
2 กรกฎาคม 2009
ตำแหน่ง
United States 
1 - 4 ของสมาชิก 4 คน
ออนไลน์ล่าสุด 6 ชม. 32 นาที ที่ผ่านมา
ออนไลน์ล่าสุด 3 วัน ที่ผ่านมา
ออนไลน์
ออนไลน์ล่าสุด 412 วัน ที่ผ่านมา
1 - 4 ของสมาชิก 4 คน