กลุ่ม STEAM
Battle Cry of Freedom BCoF!
กลุ่ม STEAM
Battle Cry of Freedom BCoF!
249
อยู่ในเกม
727
ออนไลน์
ก่อตั้ง
10 พฤศจิกายน 2012
เกี่ยวกับ Battle Cry of Freedom

Battle Cry of Freedom

Battle Cry of Freedom, brings brutal real-time first and third person combat set in the 19th Century America, presenting players with the opportunity to re-fight the American Civil War as either the Union or Confederates. A wide range of troop types ranging from the common soldiers to musicians and artillery, all with their own unique purposes and tasks.

Core Planned Features:
● Massive multiplayer battles with 500+ players.
● Historically accurate representation of the Confederate and the Union troops, Uniforms and weapons.
● A wide range of artillery pieces ranging from field cannons to mortars, capable of firing explosive shells, all fully controllable by players.
● Deploy barricades, trenches and even explosives with the engineer class.
● Special musician units with drums, fifes, fiddles or trumpets, able to play historically accurate tunes; all recorded and played by award winning musicians.
● Real Civil War background music.
● A broad selection of war cries such as the rebel yell.
● Integrated 3D voice chat
● A completely destructible environment. Players can destroy anything, bottles, fences and even buildings.
● A selection of historically accurate maps, such as the Battle of Gettysburg, Antietam etc.
● An advanced melee system.

Follow Us!

Flying Squirrel Entertainment

Flying Squirrel Entertainment Steam Group

Flying Squirrel Entertainment Facebook

Flying Squirrel Entertainment Twitter

Battle Cry of Freedom

Battle Cry of Freedom Facebook

Battle Cry of Freedom ModDB
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Developer Blog 27 - Alpha Released!
136 ความเห็น
Maj.Pitcarin 5 ม.ค. @ 10:05am 
How do I get the game
[RSE] Marks 1 ส.ค. 2016 @ 3:11pm 
No, it's not.
ChaseTheRedNeck 21 เม.ย. 2016 @ 8:05pm 
Is this game dead?!?!
ginger beard 13 มี.ค. 2016 @ 2:01pm 
its been 84 years
BeRny Idle-Empire.com 11 มี.ค. 2016 @ 1:16pm 
I want to see some gameplay
Rawfire 6 มี.ค. 2016 @ 10:48am 
Any updates on the game?
249
อยู่ในเกม
727
ออนไลน์
0 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
10 พฤศจิกายน 2012