กลุ่ม STEAM
ASSEMblergames ASMGamescom
กลุ่ม STEAM
ASSEMblergames ASMGamescom
4
อยู่ในเกม
40
ออนไลน์
ก่อตั้ง
30 มกราคม 2013
ภาษา
อังกฤษ
เกี่ยวกับ ASSEMblergames

Welcome ASSEMblergames.com steam community.

Steam Group of the ASSEMblergames community.
การสนทนายอดนิยม
53 ความเห็น
Tchoin 2 มี.ค. @ 9:44am 
Site is down - a few comments were posted on Reddit: https://www.reddit.com/r/assemblergames/
ASSEMbler-⚔☠⚔ 4 พ.ค. 2015 @ 6:11am 
Upgrading
Trimesh 2 พ.ค. 2015 @ 6:28am 
Looks like it's having problems loading the PHP CGI?
ASSEMbler-⚔☠⚔ 1 พ.ค. 2015 @ 9:53pm 
Site is down due to a critcal software problem
TankedThomas 30 ม.ค. 2015 @ 2:52am 
An FYI for anyone who doesn't know (but let's be honest, everyone knows): forums are back online. No chat yet, though.
ASSEMbler-⚔☠⚔ 27 ม.ค. 2015 @ 10:49pm 
Back online! No forums yet.
4
อยู่ในเกม
40
ออนไลน์
0 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
30 มกราคม 2013
ภาษา
อังกฤษ