กลุ่ม STEAM
Hookups Saves You $
กลุ่ม STEAM
Hookups Saves You $
2,598
อยู่ในเกม
8,787
ออนไลน์
ก่อตั้ง
9 ตุลาคม 2011
ภาษา
อังกฤษ
บทวิจารณ์ทั้งหมด > Universe Sandbox ²

Mar 1, 2015
แนะนำ
"This simulator really puts you in the drivers seat to the universe we live in. Manipulate everything and see how it affects the universe in drastic ways"