กลุ่ม STEAM
Guns of Icarus Experimental Crew GoI EC
กลุ่ม STEAM
Guns of Icarus Experimental Crew GoI EC
212
อยู่ในเกม
685
ออนไลน์
ก่อตั้ง
28 มิถุนายน 2013
เกี่ยวกับ Guns of Icarus Experimental Crew

No plan survives first contact

You're here because you want to test, break, and toy with the latest build of Guns of Icarus Online. We are more than happy to bring you in. All our tactics, thoughts, and plans need to be live fire tested and you're the men and women to do it.

To get a key to the Dev App and take your first steps in game testing: Simply join the group and go to the discussion tab. In there you'll find a list of keys.

When you have thoughts on the dev build, break the game, or want to let us know anything you find. Send it to feedback@musegames.com.
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
No Testing January 19-20
No Testing Dec 22-23
173 ความเห็น
twitch~spako92 28 ต.ค. 2017 @ 6:02am 
GIFF ME KEY GABEN
Qwertystop 19 พ.ค. 2017 @ 6:54pm 
I am getting an error message when attempting to check the discussion tab.
McMasta 5 พ.ค. 2017 @ 2:43pm 
If your looking for more testers, I'll need a key as well.
SamuraiGoku 24 เม.ย. 2017 @ 6:37pm 
May I have a key?
:steamsalty:
Nedward_Clark 21 เม.ย. 2017 @ 2:20am 
Need a :bkey:
Jaalco 15 เม.ย. 2017 @ 8:59am 
I would like a key for the devapp, please.
212
อยู่ในเกม
685
ออนไลน์
0 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
28 มิถุนายน 2013
เกมที่เกี่ยวข้อง