กลุ่ม STEAM
Guns of Icarus Experimental Crew GoI EC
กลุ่ม STEAM
Guns of Icarus Experimental Crew GoI EC
163
อยู่ในเกม
541
ออนไลน์
ก่อตั้ง
28 มิถุนายน 2013
เกี่ยวกับ Guns of Icarus Experimental Crew

No plan survives first contact

You're here because you want to test, break, and toy with the latest build of Guns of Icarus Online. We are more than happy to bring you in. All our tactics, thoughts, and plans need to be live fire tested and you're the men and women to do it.

To get a key to the Dev App and take your first steps in game testing: Simply join the group and go to the discussion tab. In there you'll find a list of keys.

When you have thoughts on the dev build, break the game, or want to let us know anything you find. Send it to feedback@musegames.com.
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Join us for Alliance testing right now on dev app!
Check out Wild Week changes right now in dev app!
167 ความเห็น
TheNameChanger 17 ก.พ. @ 12:14am 
I Can't Access the Discussions Page So I'm going to put my request for the key in the comment section instead "Can I Have a Key?"
KostikGG 1 ก.พ. @ 8:00am 
Need a key, please.
GodEmperor 31 ม.ค. @ 3:56pm 
Need a key, please.
Meta_Knight 24 ธ.ค. 2016 @ 10:08am 
I need a key
Need4$leep 9 ธ.ค. 2016 @ 12:09pm 
Give me key plz
Haze 1 ธ.ค. 2016 @ 6:25pm 
So Im guessing this isnt open for new people?
163
อยู่ในเกม
541
ออนไลน์
0 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
28 มิถุนายน 2013
เกมที่เกี่ยวข้อง