กลุ่ม STEAM
Aus-ZM.com - Australian Zombie Gaming Aus-ZM
กลุ่ม STEAM
Aus-ZM.com - Australian Zombie Gaming Aus-ZM
21
อยู่ในเกม
84
ออนไลน์
ก่อตั้ง
26 สิงหาคม 2012
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
Australia 
เกี่ยวกับ Aus-ZM.com - Australian Zombie Gaming

ze_hovercraft_escape forever!

We were a gaming community tailored toward providing the best quality zombie multiplayer gaming experience, with fair rules and friendly admins.

If you'd like to keep in contact join us on Discord:

https://discord.gg/ThZZaCR
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Possible Revival
Server Maintenance Completed
159 ความเห็น
herrokero 9 ธ.ค. 2017 @ 7:27am 
BRING BACK THE DREAM
nosaj 28 พ.ย. 2017 @ 8:25pm 
Forever as in "forever remembered" not "taking forever" :steamhappy:
LemonChiki 28 พ.ย. 2017 @ 6:46pm 
"ze_hovercraft_escape forever!" yeah right, more like zm_tablestack_forever - released 11 years later
nosaj 8 ก.ค. 2017 @ 2:25am 
What server? We closed nearly 2 years ago lol
Rollie 7 ก.ค. 2017 @ 11:21pm 
how do i join the zombie server its not letting me
zz - add my new main 3 ก.ค. 2017 @ 1:11am 
hi
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
สมาชิก
21
อยู่ในเกม
84
ออนไลน์
0 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
26 สิงหาคม 2012
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
Australia