STEAM GROUP
⁌⁧
STEAM GROUP
⁌⁧
82
IN-GAME
206
ONLINE
Founded
August 8, 2016
Language
#Language_Portuguese-Brazil
Location
Jersey 
ABOUT ⁌⁧

       ̖̗̘̙̀́̂̃̄̅̆̇̈̉̊̋̌̍̎̏̐̂̃̄̅̆̇̈̉̊̋̌̍̎̏̐̑̇̈̉̊̇̈̉̎̏̐̂̃̄̅̆̇̈̉̊̋̌̍̎̊̇̈̉̊̇̈̉̊̇̈̉̊̑̒̓̔̕̚

 • 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏
  🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏
  🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏
  🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏
 •      ͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥ̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̏̏̏̏̏̏̏̏̏ͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥ̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̏̏̏̏̏̏̏̏̏ͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥ̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̏̏̏̏̏̏̏̏̏ͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥ̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̏̏̏̏̏̏̏̏̏ͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥ̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̏̏̏̏̏̏̏̏̏ͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥ̋̋̋̋̋̋̋̋̋̋̏̏̏̏̏̏̏̏̏ ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽
  POPULAR DISCUSSIONS
  VIEW ALL (21)
  RECENT ANNOUNCEMENTS
  
  • [🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓]
 • 
  
  
 • В чащах юга МиН бы цитрус? Да, нО фальшивый экземпляр! Zəfər, jaketini də, papağınÄą da gĂśtĂźr, bu axşam hava çox soyuq olacaq. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Ô˛ŐĽŐŹ Ő¤Ő˛ŐľŐĄŐŻŐŤ ŐąŐĄŐ­ ŐŞŐĄŐ´Őś օֆ ազգությանը ցպեհե՜՝ ŐšŐłŐˇŐżŐĄŐŽ ŐžŐśŐĄŐ˝ էր եւ փառք։ Ах, чудна българска земьо, полюшквай цъфтящи жита. ĐŁ Іўі худы жвавы чорт у зялёнай камізэльцы пайог пад’есці фаршу С юшкай. Τάχιστη αλώπηξ βαφής ψΡΟένΡ γΡ, δρισκξΝίΜξΚ υπέρ νωθρού κυνός Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piĂąa y fugaz jamĂłn. Pranzo d’acqua fa volti sghembi. 키스의 고유조건은 입술끼리 만나야 하고 특별한 기술은 필요치 않다. ZwĂślf große Boxkämpfer jagen Viktor quer Ăźber den Sylter Deich. Pchnąć w tę łódĹş jeĹźa lub ośm skrzyń fig. Чуєш їх, доцю, га? Кумедна Đś ти, прощайся йоС ґольфів! Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume.

  Read More
  
 • 
 • Read More
  VIEW ALL (13)
  STEAM CURATOR
  ⁌⁧ reviews
  " ͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥ      ͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥ      ͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥ      ͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥ      ͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥ      ͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥ      ͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥ"
  Here are a few recent reviews by ⁌⁧
  VIEW ALL
  52 Comments
  Wiktornator Mar 10 @ 5:30am 
  1 more 404 game, Webhallen S something... add this to group
  ุ Feb 27 @ 1:54pm 
  
  Lite_OnE Feb 22 @ 1:23am 
  noice 500 members!
  motha fuckin auto nigga Feb 22 @ 12:56am 
  five hunnid
  ✪ kydhe Feb 18 @ 3:22pm 
  looks good
  ௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌௌ
  VIEW ALL (613)
  GROUP MEMBERS
  Group Player of the Week:
  Administrators
  Moderators
  Members
  ASSOCIATED GAMES