กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Zuma's Revenge

โปรไฟล์ _

The ribbeting sequel to the ball-blasting classic!

1,121 สมาชิก  |  51 อยู่ในเกม  |  161 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Enter an all-new world of Zuma where evil tiki bosses rule the land! Conquer over 60 levels by firing stone spheres to make matches and destroy the deadly stream of balls, then take on six tiki boss battles and guide your agile amphibian to victory!

Leap into action in four game modes with explosive new features and amazing new gameplay: Slide and hop for smarter shots, hit targets for exotic bonuses, and detonate new power-up balls! Will you succumb to the perilous pitfalls, or can you tame the jungle in this PopCap ball-blasting challenge?

Zuma YouTube Channel

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _