กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Worms Ultimate Mayhem

โปรไฟล์ _

Worms Ultimate Mayhem

2,915 สมาชิก  |  111 อยู่ในเกม  |  349 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Worms Ultimate Mayhem is now available for pre-order on Steam. Worms Ultimate Mayhem is a souped-up, re-vamped, high definition reimagining of Worms 3D and Worms 4: Mayhem, bringing both games together in one incredibly over-stuffed, over-the-top package, with the further addition of new content and gameplay enhancements.

Team 17 Website
Worms Facebook Page


ประกาศ _
An update to Worms Ultimate Mayhem has been released. The update will be applied automatically. This will update your game to version number #1077.

We’ve fixed the Time Attacked and Clock Watching achievements. If you've got an existing save, the old times will continue to be displayed in-game but the achievement will unlock if you beat the new times. The new times to beat to unlock the achievements are:
  • Sniper 2 - 3.00
  • Jetpack 2 - 5.30
  • Super Sheep 2 - 4.30
  • Shotgun 2 - 2.00
  • Accuracy 2 - 5.30
  • Navigation 2 - 1.20
  • Crate Collect 2 - 5.30
The achievements to unlock are:
  • Time Attacked - Beat all the times on the new challenges.
  • Clock Watching - Beat the times on all new challenges and the new Deathmatch challenge.
ดูทั้งหมด 16 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด