กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Tiny and Big: Grandpa's Leftovers

โปรไฟล์ _

Super official group for Tiny and Big

2,266 สมาชิก  |  169 อยู่ในเกม  |  470 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Set in a land where common physics apply, but everything else looks different.
You are Tiny, a technophile guy with a ray cutter, a gripping device and a fine attitude towards the world. But now your nemesis Big stole the only heritage your grandpa left you: A nice pair of white, fine rib underpants!

Official website
Facebook
Twitter


ประกาศ _
Hello dear friends of Black Pants!

It is our pleasure to announce a week-long Black Pants Dollar Sale[www.blackpants.de].From February 9th - 15th you can catch each of our games and the eComic for $1 or less via our website[www.blackpants.de] and select gaming platforms. So if you are looking for a Valentine’s Day gift, look no further, we’ve got you covered! Of course, this goes just as well for any other occasion.

All sale proceeds will go towards the development of our upcoming title: On Rusty Trails[www.onrustytrails.com].We appreciate any support for this promotion and would be stoked about a supporting Tweet or other social media share.

Many thanks and lots of love from Germany,
The Black Pants
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด