กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Tiny and Big: Grandpa's Leftovers

โปรไฟล์ _

Super official group for Tiny and Big

4,386 สมาชิก  |  301 อยู่ในเกม  |  974 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Set in a land where common physics apply, but everything else looks different.
You are Tiny, a technophile guy with a ray cutter, a gripping device and a fine attitude towards the world. But now your nemesis Big stole the only heritage your grandpa left you: A nice pair of white, fine rib underpants!

Official website
Facebook
Twitter


ประกาศ _
People of the world!

Now is the perfect time to check out our other games, if you have not already done so.

All our stuff is on sale until August 8th. Save up to 80%!

Our catalog on Steam

ดูทั้งหมด 2 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด