กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Tiny and Big: Grandpa's Leftovers

โปรไฟล์ _

Super official group for Tiny and Big

486 สมาชิก  |  53 กำลังอยู่ในเกม  |  153 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

Set in a land where common physics apply, but everything else looks different.
You are Tiny, a technophile guy with a ray cutter, a gripping device and a fine attitude towards the world. But now your nemesis Big stole the only heritage your grandpa left you: A nice pair of white, fine rib underpants!

Official website
Facebook
Twitter


ประกาศ _
Hey guys, we just flipped the switch to enable the 64 bit build of Tiny & Big on Windows. This hopefully means a few good things for those of you running 64 bit Windowses:
  • Physics performance will improve on modern CPUs, we've seen frame rates go up by about 10%
  • Less out-of-memory errors or crashes when running on integrated graphics chips
  • The sweet, fuzzy feeling that your 64 bit hardware purchases are just a little bit more justified.
If it doesn't work for you, especially for those of you running 32 bit Windows, please tell us in the forums. Thanks!

And one more little thing, we recently enabled Steam leaderboards for the game, so you can compare your awesome puzzle solving speed-runs. Enjoy!
ดูทั้งหมด 16 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด