กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Swapper

โปรไฟล์ _

19,059 สมาชิก  |  1194 อยู่ในเกม  |  3,864 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We've just released an update that we decided to call v1.16.
It adds and contains, amongst other boring techy things:
  • Linux support!
  • OSX support!
  • SDL2 as platform abstraction library instead of OpenTK, fixes multiple compatibility issues
  • GPU-scaled fullscreen mode, the game never changes screen resolution anymore
  • Updated FMOD audio library to version 4.44.30, fixes audio related crashes
  • The game doesn't use XML serializers anymore, fixes an extremely rare crash issue
  • Improved debug logging
  • Made gamepad support more robust
  • Got rid of GLU requirement
  • Multiple minor compatibility fixes

Linux and OS X versions will be available for download also for people who bought the game before the update!
ดูทั้งหมด 19 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _