Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

The Swapper

Προφιλ _

19,100 Μέλη  |  1310 Σε παιχνίδι  |  4,564 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
We've just released an update that we decided to call v1.16.
It adds and contains, amongst other boring techy things:
  • Linux support!
  • OSX support!
  • SDL2 as platform abstraction library instead of OpenTK, fixes multiple compatibility issues
  • GPU-scaled fullscreen mode, the game never changes screen resolution anymore
  • Updated FMOD audio library to version 4.44.30, fixes audio related crashes
  • The game doesn't use XML serializers anymore, fixes an extremely rare crash issue
  • Improved debug logging
  • Made gamepad support more robust
  • Got rid of GLU requirement
  • Multiple minor compatibility fixes

Linux and OS X versions will be available for download also for people who bought the game before the update!
Προβολή των 19 σχολίων
Προβολή των 21 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων

Game Art _