กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Synergy

โปรไฟล์ _

Synergy

11,410 สมาชิก  |  1028 อยู่ในเกม  |  3,227 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Half-Life 2 Cooperative Modification
Synergy enables you to play the Half-Life 2, Episode 1 and Episode 2 campaigns, as well as other third-party singleplayer campaigns cooperatively with your friends.

Steam Store Page
Synergy Website
Synergy Forums


ประกาศ _
Hello everyone, chaos ensues once again. This Friday we will be hosting a little event called Rebel Rush where over a hundred Rebels can only hope to match Lord Freeman's prowess. This time we'll have 128 slot server(s) going all day though Half-Life 2 and its episodes. Achievement will be available.

Event details are posted here in the event section.
ดูทั้งหมด 17 ความเห็น
ดูทั้งหมด 22 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด