Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Synergy

Προφιλ _

Synergy

9,995 Μέλη  |  604 Σε παιχνίδι  |  1,898 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Half-Life 2 Cooperative Modification
Synergy enables you to play the Half-Life 2, Episode 1 and Episode 2 campaigns, as well as other third-party singleplayer campaigns cooperatively with your friends.

Steam Store Page
Synergy Website
Synergy Forums


Ανακοινώσεις _
Version 55:
 • Fixed "Closing pack file with -1 open files!" error when changing to the same level in most cases.
 • Improved level load times under most conditions.
 • Fixed a significant memory leak when changing levels.
 • Added a Player Model chooser to the main menu to fix the random player model bug; displays model while in-game.
 • Reworked -includepath to be additive rather than a replacement for the default paths. Synergy will first search the default paths while searching for mounted games then search in each path specified in -includepath in order. To add multiple paths: delimit each with a semi-colon (;) (e.g. -includepath "D:/steam/steamapps/common;D:/steam/steamapps/sourcemods;E:/OtherDirectory" etc)
 • Added mp_reset cvar for puzzle maps: prevents reverting to last checkpoint when all players die.
 • Started to keep Demo Viewer branches for old demos under the betas tab.
 • Added sv_motd_disable, cl_motd_disable and motd commands.
 • Added HudHints for player abilities (Healing, giving ammo, etc).
 • Fixed players sometimes not getting teleported to other players when interacting with physics objects.
 • Renamed sv_net_optimize_gibbing cvar to breakable_multiplayer_npc and now effects all NPCs (This forces NPC gibs to be client-side to help reduce network bandwidth)
 • Fixed weapon_pistol fire animation not playing on other players and in third-person.
 • Fixed scoring not counting Strider kills with the Magnuson device and planted combine mines.
 • Fixed players in a vehicle being deleted when the vehicle itself was artificially deleted.
 • Fixed player icon health color being skewed a bit.
 • Fixed Hammer not loading for new installs since previous update.
 • Fixed gravity gun from hitting some things that it shouldn't.
 • Fixed a few uncommon server crashes.
 • Fixed trigger_once::OnStartTouch output being able to fire multiple times if multiple players touch it at the same time.
 • Fixed being able to damage other players with combine mines.
 • Fixed slams from attaching to non-static stuff.
 • Players will now drop items on disconnect and remaining armor when they die.
 • Props that break near barnacles will create server-side gibs for proper interaction.
 • Fixed crossbow and bugbait behaving sporadically on some servers.
 • Added VR options to main menu when applicable.
 • Added some minor EDT features.
 • Removed Cheat flags from the following cmds: stopsound, cl_drawhud, r_drawviewmodel .
 • Enabled Advanced options in the Multiplayer tab.
 • Updated Donors.
Intermediary Updates:
 • Fixed a very common client crash related to vehicles.
 • Fixed a level change error regression on d1_town_05.

Version 55a:
 • Fixed players getting kicked out of Crane vehicles during a save.
 • Fixed a crash regression when handbreaking in some vehicles and with HudHints.
 • Fixed Mac/Linux not launching.
 • Fixed crash when selecting Donor Features menu button when not a donor.
 • Fixed players sometimes getting invalid grenade amounts.
 • Fixed some weapons not showing up on the player correctly.
Προβολή των 17 σχολίων
Προβολή των 22 σχολίων
Προβολή των 13 σχολίων
Προβολή των 17 σχολίων
Προβολή των 15 σχολίων

Επερχόμενα γεγονότα _

1 γεγονός στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των γεγονότων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων