กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Syder Arcade

โปรไฟล์ _

Syder Arcade Community Hub

1,665 สมาชิก  |  97 อยู่ในเกม  |  348 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Killing zombies never gets old, but sometimes you just need a break. 

Get back to some serious old-school gaming with Syder Arcade! 
Syder Arcade is a love letter to Amiga games of the ‘90s, no coins, no upgrade grinding, just your tenacity and a motherload of alien invaders.

Steam Community Hub
Developer - Studio Evil
Publisher - Meridian 4

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
We are excited to announce that Syder Arcade is now part of the 9th Humble Bundle for PC and Android[www.humblebundle.com]! Paying above the average, you will get nine DRM free games for PC and Android. All the games in the bundle are available on Steam and you are free to choose how much you want to pay for all of them.

We also just released a small patch to fix some achievement bugs reported by the users. The patch includes:
- “Death Dealer III” and “Dodge This” achievements fix;
- Fixed a bug that was preventing some enemy waves to spawn in Shield Nebula and War Stories levels;
- Unepic “baby dragons” pods have now slightly less health;
- Overseer wraiths pods now fire orange bullets instead of white bullets;
- The Overseer has now a “cast” animation when firing its special weapon.

In the next few days, we will finally align Syder Arcade version on all the other platforms to the Steam release. We will release a bigger update that includes new content and fixes very soon, so follow us on Facebook, Twitter to know what’s coming next.
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _