กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Spiral Knights

โปรไฟล์ _

Spiral Knights

35,383 สมาชิก  |  1108 อยู่ในเกม  |  4,457 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

This is the official Community Group for Spiral Knights.

Spiral Knights

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _


Have you been sitting around Haven looking for a challenge? If so, Rhendon is looking for elite recruits to join the Scarlet Scouts!

The Scarlet Scouts, like Recon Rangers, are tasked with traveling fast and light across treacherous land throughout Cradle. The Scouts are tasked with delicate and dangerous missions designed to help those in need.

You might recall your own extraction not so long ago, when Rhendon guided you from your crash site to Haven. If you want to help out with these ongoing efforts, supplies can be found in the Hazardous Prize Box, available through January 30, 2017.

These contain such items as:
  • Hazardous Dragon Wings (new)
  • The Final Gasp (shield)
  • Scarlet Scout Crest
  • Hazardous Hedge Coat
  • Anti-Hazard Spikes (back accessory)
  • Hazardous themed armor and helms (new)
  • Hazardous themed accessories (new)

More information on the Hazardous Prize Box and its contents may be found here[wiki.spiralknights.com].
ดูทั้งหมด 30 ความเห็น
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น
ดูทั้งหมด 22 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _