กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Spiral Knights

โปรไฟล์ _

Spiral Knights

30,653 สมาชิก  |  1688 อยู่ในเกม  |  5,637 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

This is the official Community Group for Spiral Knights.

Spiral Knights

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _ATTENTION ALL KNIGHTS

We are declaring a state of emergency in the Moorcroft Manor Archives, as black kats are once again storming the area and consuming the precious tomes within! We need all knights of rank 4-1 and greater to gear up and retrieve Ancient Pages from these voracious vermin.

Do the Kataclysmic Confrontation prestige mission and/or fight through kat levels in the Clockworks to find black kats. Then, visit Montague in Moorcroft Manor, or the Mysterious Crafting Machine in Haven, with your collection of Ancient Pages, and craft stuff:
  • Kat Claw hood, mask, cowl
  • Kat Hiss hood, mask, cowl
  • Kat Eye hood, mask, cowl

If you happen to perform (accidentally, we assume) a Dark Ritual (yes, THAT dark ritual) and survive the encounter, you may find yourself in possession of a Black Kat Cowl or a Wicked Whisker. With Wicked Whiskers, dropped for all present party members, the following gear can be made:
  • Kat Claw cloak, mail, raiment
  • Kat Hiss cloak, mail, raiment
  • Kat Eye cloak, mail, raiment
  • Black Kat cloak, mail, raiment, hood, mask
If you have participated in a previous Kataclysmic Confrontation[wiki.spiralknights.com] and still have Ancient Page tokens, they are still valid! Ancient Page tokens do not expire.

Our new Kat Forecasting Intern predicts that the Kataclysmic Confrontation will run through August 3, 2017. Best of luck, knights!
ดูทั้งหมด 14 ความเห็น
ดูทั้งหมด 57 ความเห็น
ดูทั้งหมด 22 ความเห็น
ดูทั้งหมด 43 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _