กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Slender: The Arrival

โปรไฟล์ _

12,910 สมาชิก  |  462 อยู่ในเกม  |  1,955 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Congratulations to everyone who found all 9 markings and deciphered the secret message! We had over 80 entries and have randomly drawn 4 winners.

The correct secret message is:
“Abandon all hope for death is only the beginning”

And now the moment we’ve all been waiting for, the announcement of our winners! Drum roll please…

Our grand prize winner who will be taking home a $100 Steam gift card is:
Daniel Abraham

Our 3 runner ups who have each snagged a $50 Steam gift card:
Josh Guessit
Inilitus
Brian Taylor

We hope everyone enjoyed the contest! Our winners should expect a message from us soon!

Blue Isle Studios
ดูทั้งหมด 17 ความเห็น
ดูทั้งหมด 48 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _