กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Sins of a Dark Age

โปรไฟล์ _

313 สมาชิก  |  26 กำลังอยู่ในเกม  |  83 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Today we have three major updates including an exclusive set of Summer Sale rewards, Steam Sale pricing and a massive update that includes new Apprentice Hero Gear, new camera and targeting, HUD scaling, new Game Summary System, new Score Screen, balance updates, optimizations, fixes and more!

Click for more details:

The exclusive Solarus Collection and Steam Sale

Version 37780 Release Notes
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด