Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Sins of a Dark Age

Προφιλ _

3,355 Μέλη  |  395 Σε παιχνίδι  |  1,067 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.


Εικόνες προφίλ _

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω εικόνες για να οριστεί ως νέα εικόνα του προφίλ σας.Ανακοινώσεις _
He came from the deep
 • The Mythical skin Deep Sea Lithoron has been released.
 • Features
  • Custom ability visual and audio effects.
  • Custom ambient sounds during various animations.

Rewards
 • Improved the contents of chests that can be opened with purchased keys.
 • Fixed bug where Twitter reward chests were not being delivered. If you re-register your account it will appear in your inventory.

Heroes
 • Atasha
  • Updated some of her Ability Icons to match the rest of them.
  • Fixed bug where Atasha's empowered abilities were not respecting the advanced casting settings. Only the normal abilities were. Thanks reddit!
 • Drengar
  • Fixed a bug where he would spam his vocal dialog whenever he was participating in the Valkryn's Watch quest.
 • Khagas
  • Fixed an incorrect piece of text in his Blinding Shot's buff tooltip.
 • Vallamere
  • Fixed an incorrect double description in his Two Handed Sword gear's tooltip.

Items
 • Orza's Soulbinder
  • Improved the visual effects of the active.

Maps
 • Sunken Forest (Siege Map)
  • The ritual chanting of the Witches in the Horen team's well is now audible.
  • The destroyed Horen tower now looks more "destroyed" to prevent any confusion.
  • Fixed bug where Wisp Queen could continue casting Aqua Jet while Stunned or Silenced.
  • Fixed bug where Heaven Commander in Divine Lost Army quest could ascend while he was disabled.
  • Fixed bug where you couldn't right click to capture a Necromancer's coffin that wasn't detected.
  • Heaven Escort quest now uses the proper capture bar visuals when the commander is channeling.

Match Making
 • Improved the match making algorithm so that it should be much quicker for parties to find matches.
 • Fixed some banning issues for clients who can't connect to games through no fault of their own (e.g. network reasons).

Tutorials
 • General
  • It should now take less time to complete both tutorials.
  • Your allied Ai Golems will now be "Hard Ai" and the enemy will remain "Easy Ai".
  • A warning dialog has been added to match searching if you haven't completed tutorials as you will be missing valuable Hero Gear.
 • Duel Tutorial
  • Hero kill victory condition reduced to 3 kills from 5
  • Minion kill victory condition reduced to 100 from 175
  • Enemy tower Health reduced to 2550 from 4200
 • Siege Tutorial
  • Now grants XP passively and has increased passive income.
  • Enemy Tower Health reduced to 1200 from 2550
  • Enemy Keep Tower Health reduced to 1000 from 2200
  • Quest order is now consistent instead of randomly generated (in order to guarantee shorter quests).

Performance
 • Numerous optimizations (with more to come soon!)
 • Disabled voice chat by default as this can be a real CPU hog while streaming.
 • Remove the "recommended" tag on virtual full screen. Many machines will actually perform substantially better with "exclusive fullscreen". If you are having FPS issues give Exclusive fullscreen a shot.
 • Added some loading screen optimizations. This should reduce cases of "Program is not responding". Note that if you do receive this warning the game will most likely still load.

Twitch
 • Fixed bug with displaying the incorrect Twitch viewer count in-game.
 • Fixed bug where you couldn't give out Twitch Gifts unless you logged in with your Twitch username in lowercase.
 • Added a "thumbs up" icon to the streamer upvote button.
 • Fixed bug where Twitch streamers where getting "unknown" has upvoted your stream.
 • The upvote button now displays as disabled if you already voted for the streamer.
 • Moved the default position of the Twitch window so it doesn't overlap the top bar. You will need to type "/resetlayout" in chat to get the new default position.

User Interface
 • New Dialogs
  • Added a new "Quit Match" dialog, that will show up whenever a player attempts to quit an unfinished match (or the Hero Select Lobby), asking for confirmation that they really want to abandon their teammates.
  • Server patches now nicely logout all users with a friendly message box on why they are being disconnected.
 • Options/Settings
  • Tooltips can be scaled in the options->hud dialog to make them easier to read.
  • Added a setting in the Controls tab of the Options, that toggles the in-game Camera's zoom being controlled by the mouse wheel.
 • Front End Chat
  • Auto joined chat channels will now auto-shard when they reach their new max size of 250.
  • Passworded chat channels are now supported. If you create a channel with a password it will be considered private by default (won't show up in the join channel dialog listbox).
  • Changed the chat member type sorting and name color coding to give steam friends higher sort priority than before. New priority order is: Self (Gold), Party Member (Blue), Steam Friend (Green), Developer (Red), Moderator (Pink), Community Contributor (Purple), Everyone else (Grey).
 • General
  • "Edit Hero" has been renamed to "Equip Hero"
  • Fixed bug in the Hero selection lobby where Hero ability icons showed up but no mesh was visible.
  • Added 'Community Contributor' as a specialized chat name colour, and added a 'Community Contributor' tag for Player tooltips.
  • The View Stats and reward boxes now come up at the correct time at the end of a match.
  • The Post Game screen now shows the proper defeat underlay in the top left corner.
  • Advanced casting icons for items and glyphs implemented, as well as tooltip icon for advanced casting button.
  • All ComboBoxes no longer respond to mouse wheel events when focused so that the nearby Listboxes can be scrolled.

Hud
 • Chat
  • Fixed steam chat not handling enter (would give invalid command error). Now just closes the window as what is probably expected.
  • Typing "/resetlayout" in chat works for all 3 chat windows (Match, Steam & Twitch) now (i.e: it will reset them all).

Replays
 • Revamp of the Top Rated Replays list box to be much nicer looking and shows heroes in teams.
 • Added Top Rated Replays listbox tooltip.

Languages
 • Updates to Russian text.

*** WARNING ***
All display related settings will be reset. This should be rare and steps were taken this update to make it more rare.

Amendment
 • Fixed major performance issue caused by bug in General Chat.

Version 44651
Ανάρτηση σχολίου
Προβολή των 5 σχολίων
Προβολή των 12 σχολίων
Ανάρτηση σχολίου
Ανάρτηση σχολίου

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων