กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Sang-Froid - Tales of Werewolves

โปรไฟล์ _

Sang-Froid - Tales of Werewolves

934 สมาชิก  |  60 กำลังอยู่ในเกม  |  224 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

The official group for Sang-Froid - Tales of Werewolves!

Artifice Studio's Website

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
We've waited a long time (maybe too long for some of you), but at last, the time has come for us to unveil our next project, Conflicks: Revolutionary Space Battles!

For almost a year now, we've worked on the development of this new, extremely impassioning and unique project. Basically, it’s a space-themed real time strategy game in which players move their ships around the map by “flicking” them. Hard to visualize? Imagine a hybrid between a classic RTS and a physic-based game…

Our intention is to combine the chaos produced by the laws of physics governing the movement of many ships at once to the depth of a good RTS in order to create an accessible game experience that can also turn into something quite challenging for more involved players.

On the “universe” side, we invented a retro-futurist world full of old-fashioned gallantry and historical references, with a touch of cynical humor. Imagine impressive galactic galleons fighting flamboyant space zeppelins and imposing flying cathedrals in epic battles taking place in the outreaches of our galaxy!

And why are all these gentlemen fighting? As if there must be a reason… But yes, there is one. It’s a slightly ridiculous reason if you must know, as in most wars anyway, but we will let you discover it by yourself, by reading our future blog posts or by watching our debut trailer either on our facebook page (http://www.facebook.com/artificestudio) or on our website (http://www.artificestudio.com).

Cheers!
ดูทั้งหมด 16 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _