กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Sang-Froid - Tales of Werewolves

โปรไฟล์ _

Sang-Froid - Tales of Werewolves

2,326 สมาชิก  |  175 อยู่ในเกม  |  582 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The official group for Sang-Froid - Tales of Werewolves!

Artifice Studio's Website

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Well, the title says it all! Conflicks - Revolutionary Space Battles is now available on Early Access! Futhermore, for a limited time, we have a BUY ONE AND GET A FREE COPY promo, so you can give the second copy to a friend and race up the 2 vs 2 leaderboards in competitive mode!

Here's our newest trailers!

Official trailer :
https://www.youtube.com/watch?v=YCT5-jfuRjY

Gameplay presentation :
https://www.youtube.com/watch?v=WMKcJ-4i3jc


OUR STEAM STORE PAGE
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _