กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Rusty Hearts

โปรไฟล์ _

Rusty Hearts Group

2,219 สมาชิก  |  136 อยู่ในเกม  |  411 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Rusty Hearts is a multiplayer online game with fast-paced and highly-stylized brawling combat combined with a solo or team-based dungeon exploration experience. In this gothic inspired world of vampires, half-vampires, and humans, players will be able to unleash devastating combo attacks, engage in a wide variety of epic monster battles, collect valuable loot, and become a unique hero.

Rusty Hearts Website

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _


Rusty Hearts: Reborn is finally here! Reborn is going to bring a wave of new content to Rusty Hearts with new dungeons, weapons, focuses, and more. Be the first download the expansion and master all the new features of the update. See a full list of what you can expect below.

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="237" src="http://www.youtube.com/embed/O2ypFgIOgEA" width="420"></iframe>

Get the full details on the Reborn expansion[rustyhearts.perfectworld.com] and learn how[rustyhearts.perfectworld.com] you can win an epic Reborn Prize Pack [rustyhearts.perfectworld.com]full of goodies like a Logitech F710 wireless gamepad, I <3 RH t-shirts, mousepads, and more!
Be sure to also check out the latest Rusty Hearts Show where the Rusty Hearts production team talks goes over the latest news, events, patch information and more!
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="237" src="http://www.youtube.com/embed/2U64TinJXww" width="420"></iframe>
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _