กลุ่มอย่างเป็นทางการ

RIFT™

โปรไฟล์ _

Join the fight, Ascended!

5,746 สมาชิก  |  262 กำลังอยู่ในเกม  |  1,162 ออนไลน์  |  2 สนทนากันในกลุ่ม

Adventure in the world of Telara as either a noble Guardian or technomagical Defiant and enter a dynamic fantasy where 8 primal forces battle for control in an ever-changing landscape. Build your own class using the Ascended Soul system and embark on epic conflicts that bring you into the story, taking your RPG experience to new heights of achievement and excitement!

Official RIFT™ Website
RIFT™ Account Center
Follow RIFT™ on Facebook!

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _


The Infinity Gate lumbers through portentous skies as a dark presence returns to Telara. From the forests of Silverwood to the shores of Pelladane, mortals succumb to a magical sleep. And somewhere off Fortune’s Shore, across a bridge unopened, nightmares plot a haunting reunion with their unwitting creators. Madness Wakes has arrived!

RIFT 2.8 unleashes a story arc surging toward the Nightmare Tide expansion. It throws open the gates to Nightmare Coast, the first RIFT 3.0 Dungeon pitting the Ascended against Lord Arak and his troubled minions with huge implications for the future of the planes. Meanwhile, seas of change bring major additions to Auction House features, a full revamp for the Pyromancer Soul, and more. Check out the trailer for a first look at Madness Wakes, or jump to the RIFT Community Blog[community.riftgame.com] for all the details!
ดูทั้งหมด 10 ความเห็น
ดูทั้งหมด 15 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _