กลุ่มอย่างเป็นทางการ

RIFT™

โปรไฟล์ _

Massive Dynamic Battles and More!

15,148 สมาชิก  |  1504 อยู่ในเกม  |  4,987 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Download RIFT and enter the vast, magical world of Telara. Experience an unprecedented class system, massive dynamic battles, and player housing like you’ve never seen before – all for free.

BUILD YOUR PERFECT CHARACTER
Create a character and class to fit the way you play: Start by choosing from 6 races and 36 unique Souls, each with hundreds of traits and abilities. Mix and match on the fly and re-specialize anytime you like.

MASSIVE DYNAMIC BATTLES
Telara is a living, dynamic world where conflict erupts at a moment’s notice. Whether you’re battling planar invasions or ancient titans alongside scores of other Ascended, the next adventure is always at hand!

DUNGEONS AND RAIDS
In the deep, dark places of Telara, foul creatures breed, scheme, and hoard the treasures of ages. Gather your friends and delve into dozens of dungeons and raids for groups of 2, 5, 10, and 20 players.

Official RIFT Website
RIFT Account Center
Follow RIFT on Facebook!

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _It's time to deck the halls and stoke the fire - Fae Yule has returned to RIFT!

Join the celebrations now through Jan. 7 to rescue the missing Grandfather Frost, collect new seasonal loot, battle the Golden Devourer world boss, and spread holiday cheer throughout the planes.

This year's presents are not to be missed, including new Minions, pets, weapons, and Dimension items plus a Merry Mount and more!

More details here[community.riftgame.com]
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _