Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

RIFT

Προφιλ _

Massive Dynamic Battles and More!

29,508 Μέλη  |  1558 Σε παιχνίδι  |  5,708 Συνδεδεμένος  |  1 Σε ομαδική συνομιλία

Download RIFT and enter the vast, magical world of Telara. Experience an unprecedented class system, massive dynamic battles, and player housing like you’ve never seen before – all for free.

BUILD YOUR PERFECT CHARACTER
Create a character and class to fit the way you play: Start by choosing from 6 races and 36 unique Souls, each with hundreds of traits and abilities. Mix and match on the fly and re-specialize anytime you like.

MASSIVE DYNAMIC BATTLES
Telara is a living, dynamic world where conflict erupts at a moment’s notice. Whether you’re battling planar invasions or ancient titans alongside scores of other Ascended, the next adventure is always at hand!

DUNGEONS AND RAIDS
In the deep, dark places of Telara, foul creatures breed, scheme, and hoard the treasures of ages. Gather your friends and delve into dozens of dungeons and raids for groups of 2, 5, 10, and 20 players.

Official RIFT Website
RIFT Account Center
Follow RIFT on Facebook!

Εικόνες προφίλ _

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω εικόνες για να οριστεί ως νέα εικόνα του προφίλ σας.Ανακοινώσεις _


Moving between Cunning and Fury, Primalists of Telara battle the forces of destruction and channel powerful animal spirits in defense of their lands! Read more to learn about this new Calling coming in RIFT: Into the Wilds!

Starved of their karma by the Tenebrean menace, the Primalist Bahmi of Planetouched Wilds learned to focus their negative energies into furious rage and clever tactics to control the untamed elemental forces they were forced to combat. Clad in leather and wielding either two melee weapons or powerful two-handed armaments, these spirit-bound barbarians should be approached with caution.

As a Primalist, you must learn to balance Cunning and Fury, as both can impart special effects to your attacks or shift your focus from one to the other. To master this Calling, it is essential to find the harmony between these forces. With your close connection to nature, you’ll also be able to call upon a Primal Avatar, a spectral animal that grants you the strength and wisdom to overcome your foes. Many a battle has been won or lost through effective use of these gifts!

Choose between six different Souls, from the resilient, steadfast Titan (Tank) to the tranquil Preserver (Healer). Defend your allies against furious onslaughts, fight valiantly by their side, or mend their wounds to keep them fighting strong. Each Soul is unique, offering dramatically different paths and playstyles. How you approach a battle will depend entirely on which you choose.

Now is the time to prepare, Telarans! The Primalist will be available for purchase with the launch of RIFT: Into the Wilds, or as part of The Wilds Pack.
Προβολή των 9 σχολίων
Προβολή των 5 σχολίων
Προβολή των 3 σχολίων
Προβολή των 11 σχολίων
Προβολή των 3 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων

Game Art _