กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Plants vs. Zombies: Game of the Year

โปรไฟล์ _

21,506 สมาชิก  |  1327 อยู่ในเกม  |  4,224 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Zombies are invading your home, and the only defense is your arsenal of plants! Armed with an alien nursery-worth of zombie-zapping plants like peashooters and cherry bombs, you'll need to think fast and plant faster to stop dozens of types of zombies dead in their tracks. Obstacles like a setting sun, creeping fog and a swimming pool add to the challenge, and with five game modes to dig into, the fun never dies!

An all-new action-strategy game from PopCap,makers of Bejeweled and Peggle!

Official PvZ Site
PvZ on Facebook
PvZ on YouTube


ประกาศ _
Plants vs. Zombies is coming to XBLA! The game will be released on September 8th, 2010. Check out the official game trailer below:

<object width="440" height="285">

<embed src="http://www.youtube.com/v/XCOEvqNDyrA?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="440" height="285"></embed></object>
ดูทั้งหมด 42 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด