กำลังแสดง 1 ถึง 5 ของการโพสต์ 6 รายการ
Update: Optimizations and some new languages (日本語, 简化字 and 한국어/조선말)
ถูกใจ

ดู 1 ความคิดเห็น
Yet another update released.
ถูกใจ

ดู 1 ความคิดเห็น
Update released.
ถูกใจ

ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
Update released.
ถูกใจ

ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
Mac version is out together with a update for the PC version.
ถูกใจ

ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
กำลังแสดง 1 ถึง 5 ของการโพสต์ 6 รายการ