Εμφανίζονται 1 έως 5 από τις 6 δημοσιεύσεις
Update: Optimizations and some new languages (日本語, 简化字 and 한국어/조선말)
Θετική ψήφος

Προβολή 1 σχολίου
Yet another update released.
Θετική ψήφος

Προβολή 1 σχολίου
Update released.
Θετική ψήφος

Προβολή των 2 σχολίων
Update released.
Θετική ψήφος

Προβολή των 2 σχολίων
Mac version is out together with a update for the PC version.
Θετική ψήφος

Προβολή των 2 σχολίων
Εμφανίζονται 1 έως 5 από τις 6 δημοσιεύσεις