Съобщения: 1-5 от общо 6 мнения
Update: Optimizations and some new languages (日本語, 简化字 and 한국어/조선말)
Одобрявам

Преглед на коментарите (1)
Yet another update released.
Одобрявам

Преглед на коментарите (1)
Update released.
Одобрявам

Вижте всички коментари (2)
Update released.
Одобрявам

Вижте всички коментари (2)
Mac version is out together with a update for the PC version.
Одобрявам

Вижте всички коментари (2)
Съобщения: 1-5 от общо 6 мнения