Съобщения: 1-5 от общо 26 мнения
Portal 2 Update Released
691 Одобрявам

Преглед на всички коментари (192)
PeTI is Ready!
4 Одобрявам

Преглед на всички коментари (94)
A Message From Cave Johnson
11 Одобрявам

Преглед на всички коментари (176)
How to Create Test Chambers in Five Steps
5 Одобрявам

Преглед на всички коментари (120)
The Perpetual Testing Initiative
3 Одобрявам

Преглед на всички коментари (155)
Съобщения: 1-5 от общо 26 мнения