กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Overgrowth

โปรไฟล์ _

Overgrowth

32,911 สมาชิก  |  2493 อยู่ในเกม  |  8,291 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Overgrowth takes place in the savage world of Lugaru where rabbits, wolves and other animals are forced to use paws, claws and medieval weaponry to engage each other in battle. Combining 3rd person adventure platforming with intricate melee combat, Overgrowth is a truly unique experience. Overgrowth also benefits from Wolfire's brand new Phoenix Engine which has been built from the ground up to allow the use of cutting edge graphics, animation, and physics. Add to these exciting features Overgrowth’s realistic artificial intelligence and streamlined control system and the result is an astoundingly immersive experience.

Overgrowth Page
Wolfire Blog
Overgrowth Facebook Page

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
With the new 1.2 patch, it's time to start a map jam!

Starting on the 18th of March, anyone who would like to participate has two weeks to create a map with the level editor using the theme given to them.

The theme of the map jam is Protagonist Dies At The End

The deadline is March 30th.

For tutorials on how to create a map in the level editor, check here:

For discussion about the map jam, join the official Wolfire Discord[discord.gg], and check out the #map-jam-march-2018 channel.

Rules: - You can make any kind of map you want, as long as it fits the theme. - All maps have to be completed by March 30th. - It should be uploaded to the Workshop, but your level can also be uploaded here through Discord.

Interpret the theme in any way you want, and most importantly, have fun!
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น
ดูทั้งหมด 22 ความเห็น
ดูทั้งหมด 31 ความเห็น
ดูทั้งหมด 30 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _