Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Natural Selection 2

Προφιλ _

My shrink says I need an outlet for my aggression.

37,711 Μέλη  |  3383 Σε παιχνίδι  |  10,087 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Natural Selection 2 is a hybrid shooter/strategy (FPS/RTS) game with two completely asymmetrical sides. Play as a Marine or an Alien!

Take over the map and control resources by coordinating with your teammates and commander, all while constantly evolving / upgrading / adapting to an ever changing battlefield.

Official Website
Community Forums
Competitive Livecasting

Εικόνες προφίλ _

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω εικόνες για να οριστεί ως νέα εικόνα του προφίλ σας.Ανακοινώσεις _

Wake up Marine! Time to get into action and learn your objectives. Trevor and many team and community members have been hard at work on our tutorial system and it’s time to release it into the wild. This new tutorial offers a better way of progression through the basics of NS2 for both marines and aliens and also helps new players understand the many complexities that the game offers. We couldn’t be more excited to see how this turns out and we’ve even hidden some fun Easter eggs throughout both tutorials, see if you can find them all :)

There is still more to come and next week we look at our continued efforts to spice things up a bit, so stay tuned 😉

UPDATE INFO

Tweaks / Improvements
Replaced the old tutorial with two brand new tutorials.
-One for each team
-Each takes place at a different map
-Designed to be interactive and less linear
-New script/story
-New UI
-New animations
-Two sets of Voiceovers
-Include two new secret achievements
New Hive Status UI added which displays the following details:
-Type of each Hive
-Health point of the each Hives
-Location of each Hive
-Number of eggs located at each Hive
-Displays which Hive is occupied by the commander
-Only shows Locations that contain a TechPoint
-Shows if Eggs and Hive are taking damage
-Can be toggled via the HUD detail setting
Moved Team Resources UI screen position for Aliens to accommodate new Hive UI
Moved Personal Upgrades UI screen position to accommodate new Hive UI
Removed Biomass UI fade in/out animation. It now instantly shows and disappears
Steam Personas will no longer be changed by the game without player intent
Added contextual on-click events to new player checklist in the Main Menu
Normal achievements can’t be received at a listen server any longer

Fixes
Fixed black-screen on load issue for Windows 7 and some Linux clients could encounter when running a listen server, which was caused by incorrectly sized UDP packets.
Fixed net_log debugging command not being applied to Listen Servers.
Fixed script error that occured when killing a Command Station

Maps
Map fixes from Loki and Zavaro. Thanks guys!

Biodome
Fixed OcclusionGeometry in Atmospheric which was mistakenly added as CommanderInvisible

Derelict
Fixed stuck spot in Turbine

Docking
Fixed layers to contain appropriate geometry, assets, and lights
Fixed leftover geo from previous builds including extra faces and vertices
Fixed pathing mesh in Courtyard

Eclipse
Fixed CollisionGeometry in Generator Monitors vent to prevent people from accidentally falling through

Kodiak
Marine Start holo table is now flush with the floor
Fixed some holes in the Biodomes

Refinery
Fixed pathing mesh in Chasm to stop AI from getting stuck
Προβολή των 7 σχολίων
Προβολή των 7 σχολίων
Προβολή των 19 σχολίων
Προβολή των 15 σχολίων
Προβολή των 17 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων

Game Art _