Συμβάντα

Natural Selection 2

October 12 @ 12:00pm

Προγραμματίστηκε από: Hugh

Tune into http://twitch.tv/naturalselection2>Twitch.TV/NaturalSelection2 for something truly epic. It involves international intrigue, huge amounts of money and changing the Natural Selection 2 community forever.


< >
16 σχόλια
cjman93 12 Οκτ 2013 στις 16:07 
Spoilers: It's the world championship.
EliteSarge 12 Οκτ 2013 στις 12:51 
A community driven tournament. I like it
GreenFlame 12 Οκτ 2013 στις 12:13 
has it started? the field is white for me
Mikplayeur 12 Οκτ 2013 στις 12:07 
hydrabytez 12 Οκτ 2013 στις 12:05 
omgomg cant wait
RunamoK 12 Οκτ 2013 στις 12:05 
omg i;ve been conned
eVo.exe 12 Οκτ 2013 στις 12:03 
I'm on it!
Waix 12 Οκτ 2013 στις 12:02 
where is stream?
mr_hotwire 12 Οκτ 2013 στις 12:01 
like?
KiVi - Skyentist ^^ 12 Οκτ 2013 στις 12:01 
THERE IS NO SUCH THING AS NS2, IT'S CALLED NS4!!! ffs