Natural Selection 2

Eclipse / Build 262 Released!

Одобрявам
Споделяне
< >
20 коментара
Expert Susl 6 януари 2014 в 11:50 сутринта 
Кто из России и часто играет в NS2, го в друзья(скайп есть, но микра и камеры нету).
Andre [GER] 5 януари 2014 в 7:15 сутринта 
:yay: awesome work
raziel 5 януари 2014 в 5:26 сутринта 
i have a gift to exchange (i like hitman civ 5 etc)
►Nekr♂n◄ 1 януари 2014 в 10:30 следобед 
I just need this one to win
Nammeroth 27 декември 2013 в 7:20 сутринта 
RovSparker 22 декември 2013 в 6:13 следобед 
Hooray!
coffeee 21 декември 2013 в 4:54 сутринта 
OH
Inuyashatheborg 20 декември 2013 в 5:46 следобед 
ITS the best THING ever in NS2 !!!!!
rubikluke 20 декември 2013 в 12:11 следобед 
Is it just me, or is Eclipse huge?
Rattlegore EZskins.com 20 декември 2013 в 12:09 следобед 
AMAZING