กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Call of Duty: Modern Warfare 2

โปรไฟล์ _

355,988 สมาชิก  |  4667 กำลังอยู่ในเกม  |  20,288 ออนไลน์  |  3 สนทนากันในกลุ่ม

The most-anticipated game of the year and the sequel to the best-selling first-person action game of all time, Modern Warfare 2 continues the gripping and heart-racing action as players face off against a new threat dedicated to bringing the world to the brink of collapse.

Official Website


ประกาศ _
ไม่มีการโพสต์ประกาศ

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _