กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Call of Duty: Modern Warfare 2

โปรไฟล์ _

360,640 สมาชิก  |  7283 อยู่ในเกม  |  26,816 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The most-anticipated game of the year and the sequel to the best-selling first-person action game of all time, Modern Warfare 2 continues the gripping and heart-racing action as players face off against a new threat dedicated to bringing the world to the brink of collapse.

Official Website


ประกาศ _
ไม่มีการโพสต์ประกาศ

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _