กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Mount & Blade: Warband

โปรไฟล์ _

Charge into battle, Ride into Legend!

97,594 สมาชิก  |  9521 อยู่ในเกม  |  25,076 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The Official group for the Mount & Blade universe!
Come get news, info, and more about Mount & Blade, M&B: Warband, and M&B: With Fire and Sword.

Taleworlds Entertainment

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _


Hello all!

Mount & Blade: Warband version 1.172 is out now! This update brings the higher resolution textures, we used in the console release, over to Windows, macOS and Linux.

The majority of textures aren't affected, but you should notice some improvements in the fidelity and aspect ratio of the UI, and a selection of in-game items!

If, for any reason, you are experiencing issues with the patch, you can try lowering your “Texture Detail” setting in the game's launcher, or simply navigate to your Mount & Blade: Warband installation folder ("browse local files" on Steam) and delete or rename the folder "TexturesHD".
ดูทั้งหมด 666 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด