กลุ่มอย่างเป็นทางการ
ทุกคนสามาถรถเข้าร่วมได้

การดำเนินการ

กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Lunar Flight

โปรไฟล์ _

Welcome to the Official Lunar Flight Steam Group

337 สมาชิก  |  18 กำลังอยู่ในเกม  |  67 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

A modern take on the classic arcade game, Lunar Lander, Lunar Flight extends the experience to a fully, fictionalized & accessible Lunar Module Simulator providing a variety of mission types involving Transporting Cargo, Acquiring Data at Survey locations and locating Lost Cargo.

Completing missions earns experience points and money to be used to Refuel, Repair and Upgrade the Lunar Module. In addition to missions there are Time Trial challenges complete with Online Leader boards and a globally ranked ‘Pilots’ Leaderboard, ranked by experience. To round out the game there are a variety of Achievements to provide additional challenges and objectives.

A truly unique and challenging flight simulation experience, Lunar Flight will give you many hours of immersive, addictive & rewarding gameplay.

Official Lunar Flight Website
Lunar Flight on Facebook
Shovsoft Youtube Channel

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Many new features and improvements have been added to Lunar Flight over the last few months including critically acclaimed Oculus Rift VR integration, Track IR Support & Single Player Drone Targets to practice your skills for multiplayer.

If you haven't tried Lunar Flight before and have been sitting on the fence nows a great chance to pick up the game at %50 off or buy the 4 Pack to share with your friends and enjoy it at %25 off per copy!
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด