กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Life Goes On

โปรไฟล์ _

7,314 สมาชิก  |  776 อยู่ในเกม  |  2,136 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We've updated the game to support Traditional Chinese localization and patch some bugs:
  • Added Traditional Chinese localization support
  • Addressing issues with VJoy
  • Removed the ability to jump the checkpoint on the World 3 challenge level. This was originally explicitly denied during the design of the level, but was mistakenly reverted at some point.
  • Bug fixed where achievements were only showing on the in-game achievement screen after restarting the application.
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด