กลุ่มอย่างเป็นทางการ

GunZ 2: The Second Duel

โปรไฟล์ _

19,355 สมาชิก  |  759 อยู่ในเกม  |  2,607 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Dear Gunz2 players,

Hello.

We have a notice about server closed, and followings are details.

- US East(N.Virgina) server: May 10th, 2017, 05:00 p.m. (PST)
- Japan server: May 10th, 2017, 05:00 p.m. (PST)
- Europe server: May 10th, 2017, 05:00 p.m. (PST)
- Singapore server: May 10th, 2017, 05:00 p.m. (PST)
- South America server: May 10th, 2017, 05:00 p.m. (PST)
※ In case of US West server, it won't be closed, and will be maintained.

So, we recommend that do not make additional in app purchasing on these servers.

We are very sorry to deliver this news.
Actually we have been tried to keep all servers for players who are playing this title during long time although without specific update,
but because of accumulated deficit, it becomes harder practically, so we finally made this decision. We beg your understanding.


Have a good day. Thank you.

Best regards,
Gunz2 Team
ดูทั้งหมด 88 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด