กลุ่มอย่างเป็นทางการ

GunZ 2: The Second Duel

โปรไฟล์ _

5,602 สมาชิก  |  269 อยู่ในเกม  |  909 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hello everyone,

We have a database maintenance schedule today.
Maintenance schedule:
Nov 23 18:30 - Nov 23 19:30 PST

Scheduled Task
- Game server and database maintenance

The game servers will be closed during the maintenance.
We’re sorry about the down-time and will do our best to reopen the game servers as soon as possible.

- GunZ Team
ดูทั้งหมด 19 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด