กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Guns of Icarus Online

โปรไฟล์ _

51,874 สมาชิก  |  3367 อยู่ในเกม  |  10,967 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

This is the official group for Guns of Icarus Online, the team-based multiplayer online airship combat game set in a steampunk/dieselpunk-inspired, post-apocalyptic world. Captain or serve as crew aboard an airship with your friends and fly into battle to win wealth and glory. With a good ship and the right crew, you can dominate the skies!

Main Website
Facebook Page
Twitter


ประกาศ _
The first war of Icarus ends. Long live the North!

The war ends with a begrudging surrender. The Northern Guard claims victory and an uneasy peace settles across the land. A peace that is more of a mask for the next insidious attacks from all the factions, piracy.

Those that don't accept the fight as over are taking to raiding and pillaging. Some are loyalists looking to fight for honor others are opportunists looking to take the post-war chaos to make a quick buck.

So hide in your safe territory and strike out and plunder the world. Do it for your faction, for your pocket, and for an exclusive title!

The faction that has the most successful attacks by the end of the mission will all earn the exclusive Pirate title. No need to hold the territory, just capture, plunder, and move on!

This will continue until the 30th when a new patch drops and new factions join in with even more content!
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด