กลุ่มอย่างเป็นทางการ
ทุกคนสามาถรถเข้าร่วมได้

การดำเนินการ

กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Garry's Mod

โปรไฟล์ _

Garry's Mod

154,711 สมาชิก  |  9545 กำลังอยู่ในเกม  |  32,055 ออนไลน์  |  2 สนทนากันในกลุ่ม

In 2005 a mod was created that would change the world forever. That mod -- was Garry's Mod.

(and this is its official steam group)

Garry's Mod
Twitter
Facebook


ประกาศ _
Here are a few quick fixes for the issues introduced by yesterday's update. Servers will need to be restarted.
Some known issues remain and will be addressed next week.

  • TTT: Fixed ironsights being broken due to changes from last update
  • Fixed .mp3 and .ogg playback becoming very expensive due to changes from last update
  • Fixed Father Grigori not being the king of animals
  • Entity:FireBullets no longer inflicts ammo-specific damage if the damage is 0 unless an ammo type is explicitly specified
  • IGModAudioChannel:SetTime now prints a warning if it is called on a non block streamed channel
  • Added IGModAudioChannel:IsBlockStreamed
ดูทั้งหมด 118 ความเห็น
ดูทั้งหมด 231 ความเห็น
ดูทั้งหมด 678 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _