กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Garry's Mod

โปรไฟล์ _

Garry's Mod

517,561 สมาชิก  |  32744 อยู่ในเกม  |  100,043 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

In 2005 a mod was created that would change the world forever. That mod -- was Garry's Mod.

(and this is its official steam group)

Garry's Mod
Twitter
Facebook


ประกาศ _
We've just pushed another small update. This updated fixes some insecure code and a crash related to models. Read about it here[gmod.facepunch.com].

It can take up to 15 minutes for updates to appear in Steam.

Fixed crash when rendering models with invalid flex rules
Fixed remote-code-execution exploit discovered by One Up Security
ดูทั้งหมด 270 ความเห็น
ดูทั้งหมด 163 ความเห็น
ดูทั้งหมด 571 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _