กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Garry's Mod

โปรไฟล์ _

Garry's Mod

562,661 สมาชิก  |  28885 อยู่ในเกม  |  88,597 ออนไลน์  |  6 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

In 2005 a mod was created that would change the world forever. That mod -- was Garry's Mod.

(and this is its official steam group)

Garry's Mod
Twitter
Facebook


ประกาศ _
[gmod.facepunch.com]

Over the years, Trouble in Terrorist Town has been one of the most enduring Garry's Mod modes, if not to play then certainly to watch. We got in touch with TTT's creator Stefan (aka Bad King Urgrain) to talk about how it came together, how it sprung from another mod, why people are still playing his duplicitous deathmatch, and what Gabe Newell thinks about it.

View Post[gmod.facepunch.com]
ดูทั้งหมด 68 ความเห็น
ดูทั้งหมด 584 ความเห็น
ดูทั้งหมด 313 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _