กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Garry's Mod

โปรไฟล์ _

Garry's Mod

444,746 สมาชิก  |  19833 อยู่ในเกม  |  62,486 ออนไลน์  |  4 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

In 2005 a mod was created that would change the world forever. That mod -- was Garry's Mod.

(and this is its official steam group)

Garry's Mod
Twitter
Facebook


ประกาศ _
A minor update has been released!

This update fixes a few regressions introduced by the February 2016 update and some other issues.

If you are encountering issues, make sure that you have updated your servers.

You can find the full changelist here[www.garrysmod.com].
ดูทั้งหมด 134 ความเห็น
ดูทั้งหมด 117 ความเห็น
ดูทั้งหมด 321 ความเห็น
ดูทั้งหมด 1013 ความเห็น
ดูทั้งหมด 196 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _