กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Garry's Mod

โปรไฟล์ _

Garry's Mod

542,148 สมาชิก  |  25904 อยู่ในเกม  |  88,669 ออนไลน์  |  6 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

In 2005 a mod was created that would change the world forever. That mod -- was Garry's Mod.

(and this is its official steam group)

Garry's Mod
Twitter
Facebook


ประกาศ _
A new update has been released!

This update brings the following to Garry's Mod:
  • Peer-To-Peer friends only mode - Enable this to only allow friends to join your games
  • Substantial updates & optimization to Sandbox and User Interface
  • NPC networking optimizations
  • Numerous crash & security fixes
  • New main menu backgrounds created by the community
  • Numerous Physics gun improvements

The update will be automatically downloaded when you restart your game.
All servers will need to be updated before you can play on them.

Thanks to everybody who helped with testing the update and reported bugs/problems.

You can find full changelist here[www.garrysmod.com].

Please do not panic if when you join a server you get "Server is running an older version of the game" - let the server(s) update to the latest version of the game first. Just wait a few hours at most.

It can take up to 15 minutes for the update to propagate through Steam.
ดูทั้งหมด 400 ความเห็น
ดูทั้งหมด 617 ความเห็น
ดูทั้งหมด 305 ความเห็น
ดูทั้งหมด 403 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _