กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Garry's Mod

โปรไฟล์ _

Garry's Mod

597,416 สมาชิก  |  29299 อยู่ในเกม  |  94,603 ออนไลน์  |  8 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

In 2005 a mod was created that would change the world forever. That mod -- was Garry's Mod.

(and this is its official steam group)

Garry's Mod
Twitter
Facebook


ประกาศ _
Hello everyone!

The next update for Garry's Mod is coming soon.

Currently, the update is planned for the 17th of April.

Pre-release Steam branch
The Pre-release Steam Beta branch for Garry's Mod has been updated and contains all the changes that will be included into the next update.

You can see the full change list for the next update as well as how to join or leave the Pre-release branch here:
http://wiki.garrysmod.com/changelist/prerelease/

The update is currently compatible with all servers, so you can help us test it, enjoy its many benefits like crash fixes and performance improvements at the same time!

Help us test it!
We ask you, players and modders alike, to help us test this update so that there will be as few problems as possible on release.

We urge you to spend as much time as convenient for you in single player, testing your addons and whatnot or playing on multiplayers servers, and report any issues you find that did not happen before here:
https://github.com/Facepunch/garrysmod-issues/
Or at least in the comments of this announcement.

If you own a Garry's Mod server, we highly recommend you test your server on the Pre-release branch. Information about using experimental branches on dedicated servers can be found here:
http://wiki.garrysmod.com/page/Hosting_A_Dedicated_Server

ดูทั้งหมด 213 ความเห็น
ดูทั้งหมด 265 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _