กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Garry's Mod

โปรไฟล์ _

Garry's Mod

239,395 สมาชิก  |  13691 อยู่ในเกม  |  41,550 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

In 2005 a mod was created that would change the world forever. That mod -- was Garry's Mod.

(and this is its official steam group)

Garry's Mod
Twitter
Facebook


ประกาศ _
Next Update
The next update is coming soon ( In next couple of weeks ). You can find a full list of changes here:
Next Update Change List[wiki.garrysmod.com]

While you are waiting for the next update, you can help us test the update to make sure that when it is released, it is as bug free as possible. You can learn how to help here:
How is Dev Branch?[wiki.garrysmod.com]

Thanks to everyone who is testing the next update and reporting bugs.

Steam Sales
Garry's Mod is currently on sale at -75%. If you ever wanted to buy the game for yourself or your friends, now is a good time!

In addition to that, Counter-Strike: Source is on sale at -50%. If you still don't own it and are experiencing missing textures and models in multiplayer, you can get it right now.


Sales are over.

Workshop
I'd like to personally say thanks to everyone who is reporting bad content on Garry's Mod Steam Game Hub.

If you wish to contribute to the Garry's Mod community, you can find the Steam Workshop rules for Garry's Mod here:
Steam Workshop Rules[wiki.garrysmod.com]
ดูทั้งหมด 324 ความเห็น
ดูทั้งหมด 243 ความเห็น
ดูทั้งหมด 256 ความเห็น
ดูทั้งหมด 297 ความเห็น
ดูทั้งหมด 172 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _