กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Frozen Synapse

โปรไฟล์ _

5,655 สมาชิก  |  254 อยู่ในเกม  |  1,027 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Frozen Synapse Website
Developer Blog


ประกาศ _


The Beta-prelaunch period for Frozen Synapse 2 is slowly heating up. As part of our prelaunch activities and along other content we have coming up for you in the near future, we will hold a Frozen Synapse 1 tournament with some magnificient prizes and the chance for some lucky winners to grab some FS2 Beta invites!

However, before the tournament kicks off, you can win a Frozen Synapse 2 Beta key, by designing a Frozen Synapse 1 map that will be used in the elimination round of the tournament - so without further ado, I'll introduce our first Frozen Synapse Map Making Contest (Drawings, pictures and real life miniatures are valid submissions)!

You can find more info about the rules over in our official forums here - http://forums.mode7games.com/viewtopic.php?f=20&t=10780
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด