กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Frozen Synapse

โปรไฟล์ _

1,924 สมาชิก  |  138 กำลังอยู่ในเกม  |  587 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Frozen Synapse Website
Developer Blog


ประกาศ _

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด