กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Frontline Tactics

โปรไฟล์ _

Tactical Turn-Based Strategy

763 สมาชิก  |  27 กำลังอยู่ในเกม  |  73 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

A modern take on the Tactical Turn-Based genre with cross-platform multiplayer over PC, Mac and Mobile iOS Devices!

Official Site
Facebook

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณ



ประกาศ _

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด