กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Frontline Tactics

โปรไฟล์ _

Tactical Turn-Based Strategy

2,859 สมาชิก  |  123 อยู่ในเกม  |  416 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

A modern take on the Tactical Turn-Based genre with cross-platform multiplayer over PC, Mac and Mobile iOS Devices!

Official Site
Facebook

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด