กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Fish Fillets 2

โปรไฟล์ _

The Fish Fillets 2

669 สมาชิก  |  55 อยู่ในเกม  |  180 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

<center><strong>The Fish Fillets 2</strong>
Underwater puzzle game with two talking fishes playing the role of secret agents: <strong>"Flounder"</strong> and <strong>"Guppy"</strong>
<img src="http://bistudio.com/dwarden/ff2460x202.png"></img>
<i>The Fish Fillets 2 trailer:</i><object width="460" height="260"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/k3FC8iZU0Z0&hl=en&fs=1&hd=1&autoplay=0&rel=1&fs=1&egm=0&border=0&feature=player_embedded"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/k3FC8iZU0Z0&hl=en&fs=1&hd=1&autoplay=0&rel=1&fs=1&egm=0&border=0&feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="460" height="260"></embed></object>
<i>Developed by Altar Games (member of Bohemia Interactive)</center></i>

Official website
Developer's website
Publisher's website

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
ไม่มีการโพสต์ประกาศ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _