กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Endless Space

โปรไฟล์ _

8,241 สมาชิก  |  543 อยู่ในเกม  |  1,778 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Endless Space is a 4X space strategy game developed by French independent developer Amplitude Studios.

Endless Space
Amplitude Studios


ประกาศ _


Changes and Additions
  • Added a new hero: Eiyno Wraeil

Bug Fixes
  • Fixed an issue in the vanilla version where the AI would not build ships
  • Fixed an issue where the building queue timer was not refreshed after buying out an improvement
  • Fixed an error that would appear in manual combats
  • Fixed an issue that would result in a crash in manual combats (Mac users)
  • Fixed the “It’s All Mined” achievement, which was not unlocking when playing with the Sheredyn faction
  • Fixed some text issues


~Amplitude Studios
ดูทั้งหมด 14 ความเห็น
ดูทั้งหมด 18 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _